Evita as chamadas accidentais con Call Confirm

O uso das pantallas táctiles danos unha serie de facilidades que non nos permitían os móbiles de teclado como por exemplo evitar andar a subir e baixar en menús para seleccionar unha opción, basta con premer nunha zona da pantalla para activar o que nós queiramos. En ocasións isto pode facer que realicemos algunha chamada accidental por premer na zona equivocada ou en ocasións incluso sen darnos de conta.

Cada vez que o móbil vaia a facer unha chamada apareceranos na pantalla un diálogo de confirmación de chamada. O seu menú, moi sinxelo de configurar, consta das seguintes opcións:
  • Activar ou desactivar a aplicación.
  • Mostrar a foto e o nome do noso contacto
  • Que non se active a aplicación nos casos de números non gardados en contactos, estar usando o bluetooth ou de ter a pantalla bloqueada, por exemplo para as chamadas de emerxencia ao 112.

Call Confirm está dispoñible no Market de forma gratuita para android 1.6 ou superior.

Sobre o autor

Reply