Converte o teu dispositivo Android nunha calculadora científica

As calculadoras científicas, ademais de funcionar como unha calculadora convencional e realizar as operacións artiméticas básicas (suma, resta, multiplicación, división, raiz cadrada, …) , permiten calcular funcións trigonométricas (seo, coseno, tanxente, …), estatísticas (media, mediana, moda, …) e mesmo realizar cálculos en distintas bases numéricas (como a hexadecimal, octal, binaria, …).
REALCALC é unha aplicación que converte o noso dispositivo Android nunha completa calculadora científica totalmente configurable. Existen outras calculadoras e conversores dispoñibles para Android pero esta é unha das máis completas que se ofrecen.
Pódela atopar no Market, dispoñíbel de xeito gratuíto.

Sobre o autor

2 Comments

  1. Alberto Alonso Ruibal 10 Outubro, 2011 Responder
  2. Iago Varela 11 Outubro, 2011 Responder

Reply