Electrodroid, unha interesante ferramenta de referencia sobre electrónica

En moitos campos do coñecemento bótanse en falta ferramentas que poder ter dispoñíbeis no noso smartphone. Non é o caso da electrónica, unha disciplina que conta con numerosas aplicacións á nosa disposición na Play Store para usos específicos, aínda que tamén algunha máis básica (que non incompleta) e xenérica, como é o caso de Electrodroid.
Electrodroid achega aos nosos smartphones unha calculadora de código de cores de resitores ou inductores, da Lei de Ohn, reactancia, LM317… ademais de documentos de referencia, como táboas de resistividade, calibres de cables ou prefixos de unidades do Sistema Internacional.
Vós tamén usades algunha aplicación deste tipo?
Nome da aplicación: ElectroDroid
Prezo: Gratuíta / 1,99 € (sen publicidade)
Requerimentos: Depende do dispositivo
Desenvolvedor: Lero
Descarga: Play Store gratuíta / pago

Sobre o autor

One Response

  1. Unknown 27 Setembro, 2012 Responder

Reply