Chuza! fai un chamamento ás eurodeputadas galegas a denunciar a “Taxa Google”

tasa-google

A entrada en vigor da Lei de Propiedade Intelectual, coñecida como ‘Taxa Google’, está a causar un grave prexuízo a moitas webs e comunidades en liña, ademais de ter provocado o peche de servizos como Google News, do que demos conta hai unhas semanas.

Neste senso, a xente de Chuza! vén de enviar unha carta ás eurodeputadas galegas denunciando esta situación, se cadra agravada por sermos unha comunidade minorizada, dependente de webs que atraian público a blogs e páxinas do país.

Lembran que Chuza! ten como principal obxectivo dar visibilidade a estes blogs e páxinas webs rede galega, amosando ligazóns e unha parte mínima dos contidos a un público xeral e maioritariamente galego, sen obter lucro algún a cambio. Do mesmo xeito, instan ás eurodeputadas a defender os intereses da rede galega e pedir a abolición da lei ou a exención de pago da taxa ás entidades sen ánimo de lucro.

A solicitude de Chuza! non tardou en ter a resposta de diversos representantes do Parlamento Europeo. Son as seguintes, por orde cronolóxica.

Ana Miranda (BNG) presentou xa a seguinte pregunta a través da coalición da que forman parte.

O Estado espanhol vulnera a Directiva 98/34/CE pois não informou á Comissão da modificação de 14/02/2014 da Lei de Propriedade Intelectual relativa a um regime de direitos que inclúe um conceito de taxa por direito de cita que provoca que as publicações fiquem sujeitas a taxação arbitraria por parte dum organismo privado.

Esta taxa afecta também ás comunidades lingüísticas minorizadas -como a galega-, altamente dependentes de webs impulsionadas por associações sem ánimo de lucro. Os conteúdos que visibilizam estas comunidades virtuais (como www.chuza.org) não vulneram dita Lei e servem para visibilizar, facilitar aceso e achegar ao público conteúdos e não tenhem rendemento económico.

Vá a solicitar a Comissão ao Estado espanhol informação da vulneração e defeito de forma pela notificação insuficiente enviada á Comissão?. Vá a investigar a Comissão os graves perjuizos que está a causar esta normativa nas comunidades virtuais incumprindo a normativa comunitária?

Lidia Senra (AGE) acordou unha xuntanza coa directiva de Chuza! para estudar vías de colaboración.

Josep-Maria Terricabras (ERC) amosou o seu interese na iniciativa e comentou que xa tiña presentado un par de preguntas:

Pregunta 1:

El pasado 16 de diciembre de 2014, Google decidió cerrar «Google News» en el Estado español, convirtiéndose así en el primer país del mundo en el que cierra este servicio. «Google News» consiste en un sistema de links que redirigen a noticias de medios de comunicación de España, mediante el cual la compañía americana no obtiene lucro.

El 1 de enero de 2015 entra en vigor de la Ley de Propiedad Intelectual, en la cual se incluye la denominada «tasa Google» o «canon AEDE», que pretende que los agregadores de contenido como Google News o Menéame compensen a los creadores de contenidos. Paradójicamente, la desaparición de los medios de comunicación del servicio del buscador afecta directamente a las visitas (y por lo tanto, al posible lucro) de los contenidos originales.

Alemania, Francia o Bélgica disponen de legislación similar pero, sin embargo, han llegado a acuerdos con Google y otros agregadores de contenidos para evitar su cierre.

1. ¿Considera la Comisión que se debe actualizar la definición europea de los derechos de autor?

2. ¿Qué prioridades tiene la Comisión en relación con la protección de los derechos de los creadores en el marco del mercado digital único?

Pregunta 2

El pasado 15 de octubre el Parlamento español aprobó la Ley por la que se modifica la Ley de Propiedad Intelectual, mediante la cual se introduce el llamado «canon de agregadores». Se trata de un canon irrenunciable de cobro por parte de los autores y a favor de una única entidad de gestión, que recaudará, aún con la voluntad en contra de los autores y productores, el canon por el material agregado. En virtud de esta tasa, los agregadores no tendrán que pedir autorización previa a los editores para agregar fragmentos de sus noticias, pero deberán pagar una compensación irrenunciable a una parte de dichos editores.

En relación a este canon:
1. ¿Considera la Comisión que se le debe notificar el contenido del artículo 32, apartado 2, de la citada Ley por el que se impone esa «tasa o canon»?
2. ¿Entiende la Comisión que la Ley de Propiedad Intelectual española podría limitar en su actual redacción la libre circulación de servicios en el mercado interior y vulnerar el artículo 56 del TFUE y la Directiva de Servicios?
3. ¿Cree la Comisión que existe una posible incompatibilidad entre el artículo 32, apartado 2, de dicha Ley y la Directiva 2001/29/CE relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información?

Javi López (PSC) amosou o apoio á solicitude de Chuza! e confirmou ter presentado unha pregunta conxunta con outroas eurodeputadas, entre os que estaba o citado Josep-Maria Terricabras.

Sobre o autor

Reply