Mallando no Android (mallandonoandroid.gal) é unha publicación promovida por Iago Varela Martínez, que en cumprimento da Lei de Servizos da Sociedade da Información, informa dos seguintes datos de identificación:

  • Denominación social: Iago Varela Martínez
  • NIF: 32707533S
  • Domicilio social: Av. Areal 79, 15621 Cabanas (A Coruña)
  • Teléfono: 711 788 222
  • Correo electrónico: contacto@iagovarela

Condicións de acceso e uso

O presente aviso legal regula o uso do sitio web mallandonoandroid.gal (no sucesivo, A WEB), da que é titular Iago Varela. O acceso ao sitio implica a aceptación das e dos usuarios das normas de uso que se establecen para si mesmo, así como tamén a aceptación da cláusula de exención de responsabilidade.

O acceso á web é gratuíto, e non xera relación comercial, contratual ou profesional algunha entre os seus usarios e o promotor, Iago Varela.

Exención de responsabilidade:

  1. Na web albérgase información provinte de fontes propias como de terceiros, con fins informativos, quedando eximida a web de calquera responsabilidade que se derive da inexactitude de ditos contidos.
  2. A web, e o seu propietario, non se fan responsábeis dos contidos das páxinas web ás que as e os usuarios poidan acceder a través dos enlaces establecidos na web, e declaran que en ningún caso procederán a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido de outras páxinas que nin pertencen nin se atopan baixo o seu control.
  3. A web poderá modificar, sen previo aviso, información contida no sitio web e a súa configuración e presentación.
  4. A visita á web implica o envío do enderezo IP, tipo de navegador e outra información, que o usuario autoriza para uso de marketing, xeración de estatísticas e mellora da web. O usuario pode utilizar a configuración do seu navegador para deshabilitar o uso das cookies.
  5. A web e Google Analytics poden almacenar información de seguimento da actividade do usuario na web, engadindo proveniencia, páxinas visitadas, tempo empregado, información descargada e calquera actividade realizada polo usuairo no web. O usuario autoriza á web e ao seu propietario a utilizar dita información para accións de marketing, xeración de estatísticas e melloras do sitio web.

A política de cookies pode consultarse neste enlace.